Research Based Marketing Consultancy

// Next Level op drie niveaus
// Next Level Onderzoeksproces
// Next Level Begrip
// Next Level Insight
// Next Level Positionering
// Next Level ProductConcept
// Next Level CommunicatieConcept

Next Level op drie niveaus

The Next Level op 3 niveaus

Next Level Onderzoeksproces

Een onderzoeksproces in 3 stappen:
Stap 1; de essentie
Bestaande inzichten binnen jouw organisatie, bij jouw adviseurs en bij The Next Level in een workshop vooraf op tafel krijgen. Je wilt voortbouwen op bestaande inzichten, je wilt bestaande inzichten niet alleen bevestigen.
Stap 2; de inspiratie
Het onderzoek, de input van de consument/de professional moet het gezamenlijke denkproces stimuleren. Het moet een zoektocht naar steeds diepere inzichten zijn. Dat kan met alle mogelijke vormen van onderzoek worden gerealiseerd. Maar de kwalitatieve hotshop is wel de meest uitgesproken vorm.
Stap 3; het resultaat
Gezamenlijk vaststellen van  de consequenties voor het beleid en de implementatie daarvan in een afsluitende workshop.

 The Next level is a continuous "search for excellence": Excellent insights, Excellent positionings, Excellent concepts, Excellent operations

Next Level Begrip

Echt een diepgaand begrip van je consument ontwikkelen is geen sinecure. Bij voorkeur is het ook niet een grote eenmalige inspanning, maar een continu proces waar je als marketer of verkoper mee bezig bent; het lezen van blogs, review sites, rapporten van onderzoeken uit het verleden, artikelen in de vakpers, het deelnemen aan forums en, misschien wel het allerbelangrijkste, de klant observeren in zijn natuurlijke omgeving. The Next level kan hierop aanvullen met het vinden en creëren van nieuwe informatie, het interpreteren van informatie gebruikmakend van modellen die je mogelijk niet beheerst en het doorvertalen van het verkregen begrip naar jouw praktijk. Wanneer wij het over co-creatie hebben dan moet dit allemaal vanaf het allereerste begin aan de orde zijn om de consument echt goed te begrijpen.

The Next level is a continuous "search for excellence": Excellent insights, Excellent positionings, Excellent concepts, Excellent operations

Next Level Insight

Next Level Insight is gebaseerd op een diepgaand begrip van de klant. Next Level Insight voldoet aan de hoogste eisen omdat het de belangrijkste pijler is onder een positionering, die daadwerkelijk onderscheidend is.
Een goede insight schrijven vereist specifieke vaardigheden. En een goede insight voldoet aan de 4 R’en; Realiteit, Relevantie, Resonantie en Reactie. Verschillende varianten van insights worden kwalitatief onderzocht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de 4 R’en en optimaal zijn verwoord, alvorens kwantitatief vast te stellen, wat de ultieme Next Level Insight is.

The Next level is a continuous "search for excellence": Excellent insights, Excellent positionings, Excellent concepts, Excellent operations

Next Level Positionering

Het uitwerken van een positionering is onmisbaar voor het formuleren van strategieën voor elk van de marketinginstrumenten; de communicatiestrategie, de NPD-strategie, de prijsstrategie, de distributiestrategie, etc. Niet zelden worden positionering en strategie op het niveau van de marketinginstrumenten met elkaar verward. Vooral de communicatiestrategie wordt dan als positionering gehanteerd.
Het vaststellen van de positionering is een intern proces, dat The Next Level faciliteert. Het proces is erop gericht om te komen tot een houdbare, onderscheidende, succesvolle positionering voor je propositie.

The Next level is a continuous "search for excellence": Excellent insights, Excellent positionings, Excellent concepts, Excellent operations

Next Level ProductConcept

De stap naar concrete producten, die op de markt kunnen worden gezet, is voor veel bedrijven een moeilijke stap. The Next Level heeft drie stappen gedefinieerd om te komen van strategie tot concrete concepten;

  1. Het vaststellen van product platforms
  2. Het vaststellen van productconcepten
  3. Ontwikkelen van productconcepten naar producten, die gemarket kunnen worden

Bij elke stap kan sprake zijn van kwalitatief, kwantitatief, traditioneel of online-onderzoek.

The Next level is a continuous "search for excellence": Excellent insights, Excellent positionings, Excellent concepts, Excellent operations

 

Next Level CommunicatieConcept

Communicatie-onderzoek is de meest complexe vorm van marktonderzoek. Het onderzoek moet zijn afgestemd op de 7 werkingsmodellen (volgens Giep Franzen). Onderzoek vindt plaats naar:

  • de communicatiestrategie
  • de creatieve strategie
  • de executionele strategie

Op elk niveau kan sprake zijn van kwalitatief, kwantitatief, traditioneel en online-onderzoek.

 

The Next Level is a contineous "search for excellence": Excellent insights, Excellent positionings, Excellent concepts, Excellent operations

Research based marketing consultancy Workshops & Training Special Services The next step is to contact us
There is always a next level. It is worth fighting for.
There is always a next level.
It is worth fighting for.
Realisatie door Groowup | Reclame & Internet
English Nederlands